Възнаграждение

Възнаграждение

Размерът на адвокатското възнаграждение се уговаря между адвоката и клиента преди възлагане на работата по конкретен казус. Съобразява се неговата фактическа и правна сложност и очакваната продължителност на работата. Минималните размери на адвокатските възнаграждения са определени в наредба на Висшия адвокатски съвет.

Минималните размери на адвокатските възнаграждения са посочени тук 👉

Към началото

Копирането на съдържание е блокирано! 😉
© Адвокат Таня Александрова