Възнаграждение

RevolutРазмерът на адвокатското възнаграждение се уговаря между адвоката и клиента преди възлагане на работата по конкретен казус. Съобразява се неговата фактическа и правна сложност и очакваната продължителност на работата. Минималните размери на адвокатските възнаграждения са определени в наредба на Висшия адвокатски съвет.

👉 Минималните размери на адвокатските възнаграждения са посочени тук

Към началото