Давност при връчване на електронен фиш

Ще ви запозная с една актуална за шофьорите тема: Давността за връчване на електронни фишове от служител на МВР при проверка на водача или по пощата. Често се случва на практика да е заснето нарушение за превишена скорост с камера, да е издаден електронен фиш за глоба, но той да бъде връчен след много дълго време при проверка на водача от контролните органи.

Каква е давността, за да отпадне административнонаказателното преследване за установено нарушение с електронен фиш?

Ако са минали три години от установеното с камера нарушение и едва след този срок е връчен на водача фиш за глоба, той може да обжалва фиша на основание изтекла давност за преследване на нарушителя, съгласно чл. 80, ал. 1, т. 5 от Наказателния кодекс.

Ако са минали четири години и половина, в които се включва връчването на фиша и образуването на съдебно производство по обжалване, докато тече производството и преди да е приключило с влязъл в сила съдебен акт, водачът отново се освобождава от отговорност на основание на изтекла абсолютна погасителна давност, съгласно чл. 81, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Статията има информативен характер.

Давност при връчване на електронен фиш
Автомобил
Към началото