Компетенции

  • Адвокат в сферата на гражданското, търговското и административното право;
  • Юридически консултации, доброволно уреждане на правни спорове, изготвяне на споразумения;
  • Административни услуги по електронен път чрез квалифициран електронен подпис на адвоката;
  • Представителство пред органи и институции на чужденци в България и българи в чужбина;
  • Медиатор (неутрално лице), съдействащ за извънсъдебното решаване на спорове по модела за водене на преговори на университета „Харвард“.
Към началото