Административно право

Административно право

  • Жалби до различни административни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и други;
  • Представителство пред държавни и общински органи;
  • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред.

Административнонаказателно производство

  • Обжалване на електронни фишове и наказателни постановления на КАТ, на общините, на държавни контролни органи и други.
Към началото