Наследствено право

  • Консултиране при наследяване по закон и по завещание;
  • Съставяне на завещание;
  • Приемане на наследство по опис;
  • Отказ от наследство;
  • Нотариални сделки между наследници;
  • Договор за доброволна делба.
Към началото