Чужденци

Чужденци в България и българи в чужбина

  • Правни консултации относно издаване на визи за дългосрочно пребиваване в Република България на чужденци;
  • Съдействие пред Дирекция „Миграция“ на МВР за подаване на документи и получаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци в България, както и продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС в България и на членовете на техните семейства;
  • Правни консултации и съдействие при кандидатстване за българско гражданство;
  • Правни консултации и съдействие за изграждане на бизнес организация на чужденец в България – клон на чуждестранен търговец, регистрация на търговско дружество, търговско представителство на чуждестранен търговец;
  • Сключване на трудов договор с чужденец и трудов договор с гражданин на ЕС в България;
  • Пребиваване на чужденец в България като член на семейството на български гражданин;
  • Съставяне на акт за раждане на дете – български гражданин, когато детето е родено в чужбина;
  • Регистриране на граждански брак на български гражданин, сключен в чужбина.

За всякакви въпроси и юридическо съдействие можете да се свържете с мен на e-mail: tanyaia@abv.bg

traveler

Към началото