Обезщетения при закъснял или отменен полет

самолет

В Европейския съюз се прилагат общи правила за обезщетяване на пътниците при закъснял или отменен самолетен полет. Те важат при всички случаи на:

  1. полет в рамките на ЕС, когато се изпълнява от авиокомпания от ЕС или от страна извън Европейския съюз;
  2. полет, пристигащ в ЕС от страна извън Съюза, който се изпълнява от авиокомпания от Европейския съюз;
  3. полет, заминаващ от ЕС за страна извън Съюза, който се изпълнява от авиокомпания от Европейския съюз или от страна извън Съюза;
  4. и в случай, че пътникът не е получил обезщетение за свързани с полет проблеми при пътуването съгласно действащото законодателство на страна извън Европейския съюз.

Описаните по-долу правила за помощ и обезщетяване не се прилагат за пътници, пътуващи безплатно или на намалена тарифа, която е уговорена индивидуално с клиент на авиокомпанията.

Правилата за помощ и обезщетяване се прилагат при полети със самолет, но не и с хеликоптер, т.е. само при полети с „моторизирано летателно средство с неподвижно крило“.

Обезщетенията се заплащат, ако закъснението или отмяната на полета са причинени по вина на авиокомпанията и не се дължат на извънредни обстоятелства като лоши метеорологични условия. За извънредни обстоятелства не се зачитат техническите повреди или сблъсъка между самолет и специализиран автомобил с подвижна стълба за качване и слизане на пътници.

Съгласно Конвенцията от Монреал, задълженията на опериращите въздушни превозвачи следва да бъдат ограничени или отменени в случаите, когато дадено събитие е причинено от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори при вземане на всички разумни мерки. Такива обстоятелства може да възникнат по-специално в случаите на политическа нестабилност, метеорологични условия, несъвместими с експлоатацията на съответния полет, рискове за сигурността, неочаквани дефекти в системата за безопасност на полета и стачки, които оказват влияние върху дейността на въздушния превозвач. Затова на помощ на пътниците в тези хипотези трябва да дойдат застрахователите на пътувания.

I. Права на пътниците при закъснял полет

Когато авиокомпанията очаква по разумни причини даден полет да закъснее повече от времето за излитане по разписание:

а)  за два или повече часа при всички полети до 1500 км;

б)  за три или повече часа при всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и при всички други полети между 1500 и 3500 км;

в)  за четири или повече часа при всички полети над 3500 км.

1. Авиокомпанията предлага на пътниците следната помощ:

– храна и напитки според времето на изчакване;

– две безплатни телефонни обаждания, телекс, факс или електронни съобщения;

– настаняване в хотел и превоз между летището и хотела в случаите, когато полетът може да бъде осъществен едва на следващия ден.

При всички обстоятелства помощта се предлага в рамките на времето на закъснението.

2. Възстановяване на стойността на самолетния билет

Ако полетът е закъснял най-малко 5 часа при заминаването, авиокомпанията трябва да възстанови стойността на самолетния билет и, ако има свързващ полет, да предложи на пътника връщане до летището на заминаване при най-ранна възможност.

3. Обезщетения при закъснял полет

Ако пътникът е пристигнал в крайната дестинация със закъснение повече от 3 часа, той има право и на обезщетение, освен ако закъснението е по причина на извънредни обстоятелства.

а/ 250 евро за всички полети до 1500 км;

б/ 400 евро за всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и за всички други полети между 1500 и 3500 км;

в/ 600 евро за всички полети над 3500 км.

Намаляване на обезщетението с 50 %

Когато авиокомпанията е предложила премаршрутиране и пътниците са достигнали крайната си дестинация със закъснението, посочено по-долу, авиокомпанията може да намали обезщетението с 50 %.

а/ с два часа за всички полети до 1500 км;

б/ с три часа за всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и за всички други полети между 1500 и 3500 км;

в/ с четири часа за всички полети над 3500 км.

II. Права на пътниците при отменен полет

Отмяна на полета е налице, когато:

а/ полетът е отменен и пътникът е прехвърлен на друг полет по разписание;

б/ самолетът е излетял, но е бил принуден да се върне на летището и пътникът е прехвърлен на друг полет;

в/ полетът пристига на летище, което не е крайната дестинация, посочена на билета, освен ако:

– пътникът е приел премаршрутиране (при сравними условия на транспорт при най-ранна възможност) до първоначалната крайна дестинация или до друга дестинация, уговорена с него. Този случай се счита за закъснение, а не за отмяна.

– летището на пристигане и летището на първоначалната крайна дестинация обслужват същия град или регион. Този случай се счита за закъснение, а не за отмяна.

1. Авиокомпанията предлага на пътниците следната помощ:

– храна и напитки според времето на изчакване;

– две безплатни телефонни обаждания, телекс, факс или електронни съобщения;

– настаняване в хотел и превоз между летището и хотела, ако резервацията е променена така, че пътникът да пътува най-рано на следващия ден.

Пътниците имат право на помощ само докато чакат за премаршрутиране при сравними условия на транспорт до крайната дестинация при най-ранна възможност или обратен полет.

2. Възстановяване на стойността на самолетния билет, премаршрутиране или повторна резервация

Авиокомпанията трябва да предложи на пътниците еднократен избор между следните варианти:

– възстановяване на стойността на самолетния билет и, ако има свързващ полет, връщане до летището на заминаване при най-ранна възможност;

– премаршрутиране до крайната дестинация възможно най-скоро или

– премаршрутиране на по-късна дата по избор на пътника при сравними условия на транспорт и при наличие на свободни места.

Особени хипотези

В случай че авиокомпанията не спази задължението си да предложи премаршрутиране или връщане при сравними условия на транспорт при най-ранна възможност, тя трябва да възстанови разходите за самолетни билети.

В случай че авиокомпанията не предложи избор между възстановяване на разходите за билети и премаршрутиране, а реши едностранно да върне платените суми за самолетни билети, пътниците имат право на допълнително възстановяване на разликата в цената на новите билети, които са закупили (при сравними условия на транспорт).

В случай че пътниците са резервирали отделно полет на отиване и полет на връщане с различни авиокомпании и полетът на отиване е отменен, се дължи възстановяване на сумата само за отменения полет.

В случай че полетът на отиване и полетът на връщане се изпълняват от различни авиокомпании, но са част от една резервация и полетът на отиване е отменен, пътниците имат право на обезщетение (което е посочено по-долу в текста на статията) и избор между възстановяване на сумата за целия билет (полет на отиване и полет на връщане) или премаршрутиране на друг полет на отиване.

3. Обезщетения при отменен полет

а/ 250 евро за всички полети до 1500 км;

б/ 400 евро за всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и за всички други полети между 1500 и 3500 км;

в/ 600 евро за всички полети над 3500 км.

Ако полетът е отменен, авиокомпанията трябва да предложи на пътниците еднократен избор между следните варианти:

– възстановяване на стойността на самолетния билет и, ако има свързващ полет, връщане до летището на заминаване при най-ранна възможност;

– премаршрутиране до крайната дестинация възможно най-скоро или

– премаршрутиране на по-късна дата по избор на пътника при сравними условия на транспорт и при наличие на свободни места.

Въпреки това авиокомпанията е задължена да предостави обезщетение:

– ако пътникът избере да му бъде възстановена стойността на билета – обезщетението ще зависи от вида на полета;

– ако пътникът избере транспорт по друг маршрут – обезщетението ще зависи от вида на полета и закъснението в крайната дестинация след първоначално предвидения час на пристигане.

Пътниците нямат право на обезщетение
  1. Когато са информирани за отмяната повече от 14 дни преди полета;
  2. Когато са информирани за отмяната между 2 седмици и 7 дни преди полета и авиокомпанията е предложила премаршрутиране, което би позволило заминаване не повече от 2 часа преди първоначално определения час на заминаване и пристигане в крайната дестинация по-малко от 4 часа след първоначално определения час на пристигане;
  3. Когато са информирани за отмяната по-малко от 7 дни преди полета и авиокомпанията е предложила премаршрутиране, което би позволило заминаване не повече от 1 час преди първоначално определения час на заминаване и пристигане в крайната дестинация по-малко от 2 часа след първоначално определения час на пристигане.
Намаляване на обезщетението с 50 %

Когато авиокомпанията е предложила премаршрутиране и пътниците са достигнали крайната си дестинация със закъснението, посочено по-долу, авиокомпанията може да намали обезщетението с 50 %.

а/ с два часа за всички полети до 1500 км;

б/ с три часа за всички полети над 1500 км в рамките на ЕС и за всички други полети между 1500 и 3500 км;

в/ с четири часа за всички полети над 3500 км.

III. Как пътниците могат да упражнят правата си при закъснял или отменен полет?

1. На първо място с жалба по образец до авиокомпанията.

2. Ако тя не отговори в срок до 6 седмици или отговорът е незадоволителен, пътниците могат да сезират компетентния национален орган в страната, в която са се случили събитията; да се обърнат към орган за алтернативно решаване на спорове или да предявят иск в съда. За полети между страни от Европейския съюз (изпълнявани от една авиокомпания) пътниците могат да подадат искане за обезщетение съгласно правилата на ЕС чрез европейската процедура за искове с малък материален интерес. Искането може да бъде подадено по мястото на пристигане, на заминаване или в страната, където е регистрирана авиокомпанията.

Статията има информативен характер.

Обезщетения при закъснял или отменен полет
самолет
Към началото