Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър до 30 септември

Не забравяйте, че до 30 септември всяка година едноличните търговци и търговските дружества, които са развивали дейност през предходната година, подават годишните си финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър. Сдруженията и фондациите подават ГФО по същия ред като търговците. Адвокатите могат да съдействат за тази публикация въз основа на писмено пълномощно. Ако имате нужда от юридическа помощ за обявяването на ГФО, ми пишете на tanyaia@abv.bg.

Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър до 30 септември
подписване на документ
Към началото