Обявяване на декларации на търговци без дейност в Търговския регистър до 30 юни

От 1 януари до 30 юни търговците, които не са развивали дейност през предходната година, трябва да подадат декларация за това обстоятелство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Те са освободени от съставянето на годишен финансов отчет (ГФО) и обявяването му. Декларацията за липса на дейност може да бъде подадена в Търговския регистър от упълномощен адвокат.

В случай че търговецът трайно замрази дейността си, през следващите години той не е задължен да подава нови декларации за липса на дейност. Подаването е еднократно за целия период на престой. А когато рестартира търговската си дейност, ще бъде задължен да съставя отново годишен финансов отчет и да го публикува в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Обявяване на декларации на търговци без дейност в Търговския регистър до 30 юни
подписване на документ
Към началото