Гражданско право

Отказ от наследство

Отказът от наследство се прилага, когато наследодателят е починал, наследството му е открито, но е оставил на наследниците си задължения вместо права, или когато ползата, която би получил негов наследник от имуществото му, е пренебрежимо малка с оглед разходите и усилията, необходими за подялбата или за управлението и запазването му – например при много на […]

Необходими документи при сделки с недвижими имоти

Правото на собственост върху частен недвижим имот – земя, сграда, самостоятелен обект в сграда като апартамент, магазин и т.н. – се прехвърля на друго лице чрез сделка във формата на нотариален акт пред избран от страните нотариус, в района на който е местонахождението на имота. Правото на собственост върху имот – частна държавна или общинска […]

Вече не може да бъдете осъден автоматично, ако не ви намерят на адреса ви

Измененията на ГПК от 27.10.2017 г. С измененията в Гражданския процесуален кодекс от края на 2017 г. отпадна възможността да бъдете осъден автоматично, без да имате възможност да се защитите, ако не ви намерят на постоянния или настоящия ви адрес (това важи само за гражданите, но не и за юридическите лица). В кои случаи срещу […]

Към началото