Семейна криза, развод и медиация

При делата за развод често са замесени силни чувства и разочарование от несбъднатите мечти и семейни планове. Обидата и последвалото я усещане за ниска самооценка създават напрежение между разделящите се съпрузи, а оттам се поражда и желанието за отмъщение в поне единия от тях. Разводът се превръща във война, при която другият съпруг трябва да бъде унизен и финансово и емоционално ограбен. По този начин воюващият смята, че „врагът“ му си получава заслуженото и си плаща за „грешките“, които е направил. В случая обаче този враг е човекът, с когото воюващият съпруг е живял, а не външен на семейството и съответно незаинтересуван от него човек. Силните негативни емоции пречат на добрата преценка на ситуацията – след края на войната най-ограбен остава винаги воюващият. „Жертвата“ се съвзема и започва всичко отначало, като никога не забравя лошия си опит, причинен от любимия.

Съпругът, който е търсил отмъщение, защото се е почувствал наранен от партньора си, се превръща в терорист, без да го осъзнава. Той започва битка за пари, за имоти, за децата си и така неусетно губи себе си. Разпилява на вятъра най-ценните си притежания – физическата си красота, уменията си за работа, чара и авторитета си пред останалите.

За разлика от съдебния процес за развод по исков ред, където претенциите за вина често се използват като коз от страните, в медиацията и разводът по взаимно съгласие чувствата на съпрузите се вземат предвид, за да се постигне едно балансирано споразумение. В крайна сметка всеки човек има право на своите емоции. Всеки човек се е чувствал наранен и изоставен, изтощен от живота и от съдбата. Но за да не ставаме жертва на най-ниските си страсти, по-добре да се обърнем към хора, които ще ни помогнат да се справим и да преминем най-мъдро през ситуацията. За да излезе всеки един човек от личната си криза, на първо място трябва да си върне усещането за контрол. Оттам нататък здравият разум започва да върши своята работа, като личността започва да променя от ден на ден живота си към по-добро.

Медиацията не е като психотерапията. Нейната цел е да съдейства на съпрузите да се разделят мирно. Но тя си служи с различни методи от психологията, за да помогне на хората да разберат пред какво са изправени и какви са вариантите им за излизане от кризата. Споразумението, постигнато с посредничеството на медиатор, се внася в съда, който да го одобри и да разведе по взаимно съгласие страните.

Ще завърша тази статия с една чудесна мисъл на Роджър Фишър и Уилям Юри от „Изкуството на преговорите. Да достигнем до „Да“ – водещо помагало на множество медиатори по целия свят – „Не се превръщайте в жертва!“

Останете независими и силни! Медиацията може да ви помогне за това.

Семейна криза, развод и медиация
семейство близо до морето
Към началото