Адвокат Таня Александрова

Правна помощ и юридически консултации

вещно право

Вещно право

Доброволна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти; Решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността.

Към началото