Адвокат Таня Александрова

Правна помощ и юридически консултации

Компетенции

Компетенции

Адвокат в сферата на гражданското, търговското и административното право; Юридически консултации, доброволно уреждане на правни спорове, изготвяне на споразумения; Административни услуги по електронен път чрез квалифициран електронен подпис на адвоката; Представителство пред органи и институции на чужденци в България и българи в чужбина; Медиатор (неутрално лице), съдействащ за извънсъдебното решаване на спорове по модела за […]

Юридически съветник и медиатор

Адвокат Таня Александрова: Помагам на физическите лица и компаниите да вземат правни решения в сферите на гражданското и търговското право, трудово право, семейно и наследствено право, бизнес и семейна миграция, чужденци в България, сделки с недвижими имоти, правни аспекти на криптовалутите и блокчейн технологиите и други. Онлайн правна консултация: Оставете съобщение с вашите въпроси на […]

Към началото