странци

  • Правни консултации и помош при издавање на визи за долгорочно престојување во Република Бугарија за странци;
  • Посредува за доставување на документи при Дирекцијата за Миграции на МВР, добивање на дозволи за долгорочен, продолжување и постојан престој на странци во Бугарија. Исто така посредува и за граѓани на ЕУ и членови на нивните семејства;
  • Правни консултации и помош при поднесување документи за бугарско државјанство;
  • Правни консултации и помош за отворање на бизнис компании на странец во Бугарија или филијала на странска компанија, регистрирање на компанија и трговско застапување на странска компанија;
  • Склучување на договор за вработување со странци и договор за вработување на ЕУ граѓани во Бугарија;
  • Престој на странец во Бугарија како член на семејство на бугарски државјанин;
  • Изготвување на извод од матична книга на родените на дете – бугарски државјанин, кога детето е родено во странство;
  • Регистрација на граѓански брак на бугарски државјанин склучен во странство.

За какви било прашања и правна помош можете да ме контактирате на: tanyaia@abv.bg

Към началото