Адвокат Таня Александрова

Правна помощ и юридически консултации

търговско право

Компетенции

Адвокат в сферата на гражданското, търговското и административното право; Юридически консултации, доброволно уреждане на правни спорове, изготвяне на споразумения; Административни услуги по електронен път чрез квалифициран електронен подпис на адвоката; Представителство пред органи и институции на чужденци в България и българи в чужбина; Медиатор (неутрално лице), съдействащ за извънсъдебното решаване на спорове по модела за […]

Към началото