Агенция по заетостта

Сезонна работа на чужденци до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство или в хотелиерството и ресторантьорството

Сезонна заетост до 90 дни без прекъсване на 12-месечен период от време се предоставя на чужденци, граждани на трети държави, извън Европейския съюз, които притежават виза за краткосрочно пребиваване вид „С“ за целите на сезонната работа или имат право на безвизово пребиваване в България до 90 дни. Сезонната работа предварително се регистрира в Агенцията по […]

Към началото