Обжалване на наказателно постановление за административно нарушение

Статията е съобразена с измененията на Закона за административните нарушения и наказания в сила от 24.12.2021 г., но не разглежда изчерпателно всички случаи, посочени в закона. Фокусът тук е върху наказанията „глоба“ и „имуществена санкция“. Съставители на актове за установяване на административно нарушение Актът може да бъде съставен от служител на пътна полиция, от общински […]

Към началото