брак с чужденец

Брак с чужденец в условията на извънредно положение

Да си чужденец от държава извън ЕС и младоженец в брак с български гражданин, особено в условията на Ковид-19, е изпитание за връзката на една влюбена двойка. Законът за чужденците в Република България предвижда доста сложна стандартна процедура за установяване на семейство в България, според която чужденецът (той или тя) първо кандидатства за краткосрочна тримесечна […]

Продължително пребиваване на чужденец в България като член на семейството на български гражданин

I. Виза за дългосрочно пребиваване вид D Виза – Преди да влезе в България, чужденецът задължително се снабдява с виза вид D (виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни) от държавата си по произход или по обичайно пребиваване. Към заявлението за издаване на […]

Към началото