български гражданин

Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

Придобиване на българско гражданство: Дете, на което поне единият родител е български гражданин, придобива българско гражданство по произход автоматично и без формалности. (Конституция на Република България и чл. 8 от Закона за българското гражданство) Компетентен орган да състави българския акт за раждане: Общината по постоянния адрес на майката, ако тя е български гражданин, а ако […]

Към началото