гражданско право

Етажната собственост – плащане на такси за необитаеми апартаменти

През последните години се увеличи броят на лицата, които купуват недвижими имоти с инвестиционна цел, но не ги ползват дълъг период от време. Апартаментите стоят необитаеми. Това често се случва в курортните селища – на морето и в ски зоните. Сградите са жилищни и с възможност да се ползват по предназначение, но малцина собственици избират […]

Вече не може да бъдете осъден автоматично, ако не ви намерят на адреса ви

Измененията на ГПК от 27.10.2017 г. С измененията в Гражданския процесуален кодекс от края на 2017 г. отпадна възможността да бъдете осъден автоматично, без да имате възможност да се защитите, ако не ви намерят на постоянния или настоящия ви адрес (това важи само за гражданите, но не и за юридическите лица). В кои случаи срещу […]

Към началото