гражданско право

Вече не може да бъдете осъден автоматично, ако не ви намерят на адреса ви

Измененията на ГПК от 27.10.2017 г. С измененията в Гражданския процесуален кодекс от края на 2017 г. отпадна възможността да бъдете осъден автоматично, без да имате възможност да се защитите, ако не ви намерят на постоянния или настоящия ви адрес (това важи само за гражданите, но не и за юридическите лица). В кои случаи срещу […]

Към началото