Дирекция Миграция

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ за България се издава на чужденци от трети държави, извън Европейския съюз, които отговарят на условията за достъп до българския пазар на труда и притежават виза за дългосрочно пребиваване вид „D“ или разрешение за продължително пребиваване в България. Достъп до пазара на […]

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ за България се издава от Дирекция „Миграция“ за срок до 5 години на висококвалифицирани специалисти – граждани на трети държави, извън Европейския съюз. С последните изменения на закона е дадена възможност за подаване на документите за пребиваване по електронен път, сроковете за разглеждане на […]

Продължително пребиваване на граждани на ЕС в България

Компетентен орган е Дирекция Миграция към МВР в гр. София или секторите/групи Миграция към ОДМВР в страната. Пред тях гражданите на ЕС лично подават документите си за издаване на удостоверения и карти за продължително пребиваване. Документите, които се издават в изпълнение на процедурата, са: 1. Удостоверение за продължително пребиваване – със срок на валидност до […]

Към началото