електронен фиш

Давност при връчване на електронен фиш

Ще ви запозная с една актуална за шофьорите тема: Давността за връчване на електронни фишове от служител на МВР при проверка на водача или по пощата. Често се случва на практика да е заснето нарушение за превишена скорост с камера, да е издаден електронен фиш за глоба, но той да бъде връчен след много дълго […]

Обжалване на наказателно постановление за административно нарушение

Статията е съобразена с измененията на Закона за административните нарушения и наказания в сила от 24.12.2021 г., но не разглежда изчерпателно всички случаи, посочени в закона. Фокусът тук е върху наказанията „глоба“ и „имуществена санкция“. Съставители на актове за установяване на административно нарушение Актът може да бъде съставен от служител на пътна полиция, от общински […]

Към началото