Регламент за защита на личните данни в сила от 25 май 2018 г. за държавите-членки на Европейския съюз

Какво е важно да знаем за новите правила за защита на личните данни на територията на Европейския съюз? „Лични данни“ по смисъла на регламента са всяка информация, свързана с идентификацията на дадено физическо лице, като име, единен граждански номер, адрес, телефон, имейл адрес, банкова сметка и други. Тези данни трябва да са достатъчни, за да […]

Компетентен съд и приложимо право при развод между съпрузи с различно гражданство и пребиваващи в държава-членка на ЕС

І. Кой е компетентният съд в случай на развод при различно гражданство и местопребиваване на съпрузите в държавите-членки на ЕС? Компетентни да разглеждат делата, свързани с развод, са съдилищата на държавата-членка, на чиято територия: съпрузите имат обичайно местопребиваване; съпрузите са имали последно обичайно местопребиваване, ако единият от тях все още живее там; ответникът има обичайно […]

Към началото