етажна собственост

Месечни такси за общите части на етажната собственост

Месечните такси за управление и поддържане на общите части на сгради с повече от три самостоятелни обекти се формират по правилата на чл. 51 от Закона за управление на етажната собственост. Съдът приема, че нормата на чл. 51 от ЗУЕС е императивна (задължителна) и не може да има отклонение от нея по волята на собствениците […]

Етажната собственост – плащане на такси за необитаеми апартаменти

През последните години се увеличи броят на лицата, които купуват недвижими имоти с инвестиционна цел, но не ги ползват дълъг период от време. Апартаментите стоят необитаеми. Това често се случва в курортните селища – на морето и в ски зоните. Сградите са жилищни и с възможност да се ползват по предназначение, но малцина собственици избират […]

Към началото