задължителна среща по медиация

Задължителна среща по медиация при съдебни спорове

Описаните в статията законови промени ще влязат в сила от 1 юли 2024 г. I. Съдът задължава страните по гражданско дело да участват в първа среща по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за: разпределяне на ползването на съсобствена вещ; парични вземания, произтичащи от съсобственост; делба; искове, свързани с управлението […]

Към началото