защита на личните данни

Регламент за защита на личните данни в сила от 25 май 2018 г. за държавите-членки на Европейския съюз

Какво е важно да знаем за новите правила за защита на личните данни на територията на Европейския съюз? „Лични данни“ по смисъла на регламента са всяка информация, свързана с идентификацията на дадено физическо лице, като име, единен граждански номер, адрес, телефон, имейл адрес, банкова сметка и други. Тези данни трябва да са достатъчни, за да […]

Към началото