защита на потребителите

Нарушения при срочните договори за Интернет и цифрова телевизия

Въпреки шестгодишното приложение на измененията в Закона за защита на потребителите за трансформацията на срочни в безсрочни договори, една лоша практика продължава да съществува в договорната политика на някои доставчици. Реален пример: В двугодишен договор на потребител с мобилен оператор за предоставяне на Интернет и цифрова телевизия на „промоционалната“ цена от 34 лв. е посочено, […]

Обезщетения при закъснял или отменен полет

В Европейския съюз се прилагат общи правила за обезщетяване на пътниците при закъснял или отменен самолетен полет. Те важат при всички случаи на: полет в рамките на ЕС, когато се изпълнява от авиокомпания от ЕС или от страна извън Европейския съюз; полет, пристигащ в ЕС от страна извън Съюза, който се изпълнява от авиокомпания от […]

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд по делата с Топлофикация

На 25 май 2017 г. Върховният касационен съд се произнесе с поредното тълкувателно решение, с което продължи изясняването на законовите разпоредби, касаещи съдебните спорове между топлофикациите и потребителите на услугата централно отопление. Преди няколко години върховните съдии трябваше да се произнесат по въпроса колко дълъг е давностният срок, след изтичането на който потребителите не могат […]

Към началото