Интернет

Нарушения при срочните договори за Интернет и цифрова телевизия

Въпреки шестгодишното приложение на измененията в Закона за защита на потребителите за трансформацията на срочни в безсрочни договори, една лоша практика продължава да съществува в договорната политика на някои доставчици. Реален пример: В двугодишен договор на потребител с мобилен оператор за предоставяне на Интернет и цифрова телевизия на „промоционалната“ цена от 34 лв. е посочено, […]

Към началото