медиация

Медиация vs Медитация

(Част II – в нея става дума за медиацията) Във втората част на нашето изследователско пътешествие ще ви говоря за медиацията, за японската чайна церемония и бушидо, за романа „Шогун“, за поемата „Бхагавад Гита“, а може случайно да спомена и Том Круз. Защото, макар че медиТацията и медиацията са две отделни думи, те все пак […]

Медитация vs Медиация

(Част I – в нея става дума за медитацията) Преди няколко дни дойде при мен клиент и ми каза: „Сприхав съм, постоянно съм недоволен и нервен и сестра ми е на мнение, че трябва да медитирам. Аз съм пробвал всъщност да медитирам, но заспивам или се ядосвам, че не мога да се справя. Има ли […]

Семейна криза, развод и медиация

При делата за развод често са замесени силни чувства и разочарование от несбъднатите мечти и семейни планове. Обидата и последвалото я усещане за ниска самооценка създават напрежение между разделящите се съпрузи, а оттам се поражда и желанието за отмъщение в поне единия от тях. Разводът се превръща във война, при която другият съпруг трябва да […]

Сингапурска конвенция за медиация

На 7 август 2019 г. в Сингапур 46 държави подписаха международен договор за извънсъдебното решаване на трансгранични търговски спорове, наречен Сингапурска конвенция за медиация. Сред държавите, подписали конвенцията, са Китай, САЩ, Индия и Южна Корея. Очаква се Европейският съюз също да се присъедини към подписалите държави или поне отделните му държави-членки.

Защо да ползваме медиатор при търговски спорове?

Предимствата на модела за медиация „Харвард“ Моделът за медиация „Харвард“ е разработен от Роджър Фишър и Уилям Юри в Програмата за преговори на университета „Харвард“. Този модел е изключително полезен за извънсъдебното решаване на спорове при бизнес отношенията, тъй като е фокусиран върху интересите на страните, запазването на баланса на отношенията и постигането на споразумение, […]

Към началото