модел „Харвард“

Защо да ползваме медиатор при търговски спорове?

Предимствата на модела за медиация „Харвард“ Моделът за медиация „Харвард“ е разработен от Роджър Фишър и Уилям Юри в Програмата за преговори на университета „Харвард“. Този модел е изключително полезен за извънсъдебното решаване на спорове при бизнес отношенията, тъй като е фокусиран върху интересите на страните, запазването на баланса на отношенията и постигането на споразумение, […]

Към началото