Правила за търговците на криптовалути в Закона за мерките срещу изпирането на пари

С допълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародвано в брой 94 на Държавен вестник от 29.11.2019 г., за пръв път в българското законодателство се даде легална дефиниция на понятията „виртуални валути“ и „доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги“. Към днешна дата Законът за мерките срещу изпирането на пари е единственият нормативен […]

Задължени ли са търговците с касови апарати да използват СУПТО?

Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на Закона за ДДС, СУПТО или т.нар. „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги в търговски обект, за които е налице […]

Към началото