Наредба Н-18

Задължени ли са търговците с касови апарати да използват СУПТО?

Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на Закона за ДДС, СУПТО или т.нар. „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги в търговски обект, за които е налице […]

Към началото