пребиваване

Продължително пребиваване на граждани на ЕС в България

Компетентен орган е Дирекция Миграция към МВР в гр. София или секторите/групи Миграция към ОДМВР в страната. Пред тях гражданите на ЕС лично подават документите си за издаване на удостоверения и карти за продължително пребиваване. Документите, които се издават в изпълнение на процедурата, са: 1. Удостоверение за продължително пребиваване – със срок на валидност до […]

Към началото