работно време

Системи за определяне на трудовото възнаграждение – времетраене на работата и трудова норма. Дневен и нощен труд.

I. Системи за определяне на трудовото възнаграждение Съществуват две системи за определяне на възнаграждението по трудов договор, установени от Кодекса на труда – според времетраенето на работата и според изработеното (за единица изработка = трудова норма). И двата начина за формиране на заплатата се уговарят между страните в трудовия договор, тъй като възнаграждението е основен […]

Към началото