развод

Семейна криза, развод и медиация

При делата за развод често са замесени силни чувства и разочарование от несбъднатите мечти и семейни планове. Обидата и последвалото я усещане за ниска самооценка създават напрежение между разделящите се съпрузи, а оттам се поражда и желанието за отмъщение в поне единия от тях. Разводът се превръща във война, при която другият съпруг трябва да […]

Компетентен съд и приложимо право при развод между съпрузи с различно гражданство и пребиваващи в държава-членка на ЕС

І. Кой е компетентният съд в случай на развод при различно гражданство и местопребиваване на съпрузите в държавите-членки на ЕС? Компетентни да разглеждат делата, свързани с развод, са съдилищата на държавата-членка, на чиято територия: съпрузите имат обичайно местопребиваване; съпрузите са имали последно обичайно местопребиваване, ако единият от тях все още живее там; ответникът има обичайно […]

Към началото