разрешение за продължително пребиваване

Продължително пребиваване на чужденец в България като член на семейството на български гражданин

I. Виза за дългосрочно пребиваване вид D Виза – Преди да влезе в България, чужденецът задължително се снабдява с виза вид D (виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни) от държавата си по произход или по обичайно пребиваване. Към заявлението за издаване на […]

Към началото