Адвокат Таня Александрова

Правна помощ и юридически консултации

съдебен център по медиация

Задължителна медиация по съдебни спорове

  Описаните в статията законови промени ще влязат в сила от 1 юли 2024 г. I. Съдът задължава страните по гражданско дело да участват в първа среща по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за: разпределяне на ползването на съсобствена вещ; парични вземания, произтичащи от съсобственост; делба; искове, свързани с […]

Към началото