трудово и осигурително право

Системи за определяне на трудовото възнаграждение – времетраене на работата и трудова норма. Дневен и нощен труд.

I. Системи за определяне на трудовото възнаграждение Съществуват две системи за определяне на възнаграждението по трудов договор, установени от Кодекса на труда – според времетраенето на работата и според изработеното (за единица изработка = трудова норма). И двата начина за формиране на заплатата се уговарят между страните в трудовия договор, тъй като възнаграждението е основен […]

Как да прекратя трудов договор, ако работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност?

Всеки работодател се е изправял пред трудната задача да прекрати трудов договор на работник или служител, който отказва да приеме доводите му – работникът иска едно, а работодателят друго. Трудовото правоотношение обаче не може да просъществува, ако за една от страните вече не е изгодно. Конфликтът често възниква, когато работодателят трябва да уволни дисциплинарно служителя […]

Към началото