трудов договор

Как да прекратя трудов договор, ако работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност?

Всеки работодател се е изправял пред трудната задача да прекрати трудов договор на работник или служител, който отказва да приеме доводите му за прекратяване на договорената работа – работникът иска едно, а работодателят друго. Трудовото правоотношение обаче не може да просъществува, ако за една от страните то вече не е изгодно. Конфликтът възниква, когато работодателят […]

Към началото

Копирането на съдържание е блокирано! 😉
© Адвокат Таня Александрова