тълкувателни решения

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд по делата с Топлофикация

На 25 май 2017 г. Върховният касационен съд се произнесе с поредното тълкувателно решение, с което продължи изясняването на законовите разпоредби, касаещи съдебните спорове между топлофикациите и потребителите на услугата централно отопление. Преди няколко години върховните съдии трябваше да се произнесат по въпроса колко дълъг е давностният срок, след изтичането на който потребителите не могат […]

Към началото