Удържат ли се суми за издръжката на дете от пенсията за инвалидност на родителя при образувано изпълнително дело срещу него?

Съгласно закона родителите дължат издръжка на своите непълнолетни деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си (чл. 143, ал. 2 от Семейния кодекс). В случаите на развод или фактическа раздяла родителят, при когото не живее детето, трябва да заплаща месечна издръжка. Издръжката се определя по споразумение между родителите или […]

Към началото