чуждестранен търговец

Клон на чуждестранен търговец в България

I. Особености на клона: Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско дружество в Република България. За разлика от дъщерното дружество, което се създава като всяко друго търговско дружество /ООД, АД и др./, особеностите на клона са, че той не е самостоятелен правен субект и че може да се прекратява без […]

Към началото