Адвокат Таня Александрова е един от най-осведомените юристи, с които сме имали удоволствието да работим. С лекота и гъвкавост тя ни предостави навременни, точни и ефективни съвети и различни правни услуги в областта на облигационното право, семейното и наследствено право, както и на изпълнителните производства. Силно я препоръчваме!

Към началото